Rezultati lokalne skupnosti

V Sloveniji s številnimi ukrepi že prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kako dobro nam gre na poti izpolnjevanja danih obljub in ciljev nam bo vsako leto pokazalo Podnebno ogledalo. Za načrtovanje ukrepov v prihodnosti in poti po kateri bo Slovenija stopala pa bo nakazal sklop Podnebna pot.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti je brezplačna spletna aplikacija, s katero lahko občine preverijo, kako uspešne so pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Orodja za načrtovanje

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 smo v podporo občinam pri načrtovanju in izvajanju podnebnih ukrepov poleg semaforja pripravili še drugo orodje – Preglednik.